Bon-Chul Koo

Bon-Chul Koo

Seoul National University

Professor

Department of Physics and Astronomy

Research Area

 • #Physics
 • #Astrophysics
 • #Supernova
 • #Galaxy
 • #Emission spectrum
 • #Supernova remnant
 • #Cassiopeia A
 • #Astronomy
 • #Shock wave
 • #Ejecta

Get access to
Contact information

Log in

Related papers to
‘ Physics ‘ : 33

 • The TOP-SCOPE survey of Planck Galactic Cold Clumps : Survey overview and results of an exemplar source, PGCC G26.53+0.17

  2018/02

  8.3 Impact Factor

  54 citations

  Tie Liu, Kee Tae Kim, Mika Juvela, Ke Wang, Ken’ichi Tatematsu, James Di Francesco, Sheng-Yuan Liu, Yuefang Wu, Mark Thompson, Gary Fuller, David Eden, Di Li, I. Ristorcelli, Sung-ju Kang, Yuxin Lin, D. Johnstone, J. H. He, Patrick M. Koch, Patricio Sanhueza, Sheng-Li Qin, Q. Zhang, N. Hirano, Paul F. Goldsmith, Neal J. Evans Ii, Glenn J. White, Minho Choi, Chang Won Lee, L. V. Toth, Steve Mairs, H.-W. Yi, Mengyao Tang, Archana Soam, Nicolas Peretto, Manash R. Samal, Michel Fich, Harriet Parsons, Jinghua Yuan, Chuan-Peng Zhang, Johanna Malinen, George J. Bendo, A. Rivera-Ingraham, Hong-Li Liu, Jan Wouterloot, Pak Shing Li, Lei Qian, Jonathan Rawlings, Mark G. Rawlings, Siyi Feng, Yuri Aikawa, S. Akhter, Dana Alina, Graham Bell, J.-P. Bernard, Andrew Blain, Rebeka Bőgner, L. Bronfman, D.-Y. Byun, Scott Chapman, Huei-Ru Chen, M. Chen, Wen-Ping Chen, X. Chen, Xuepeng Chen, A. Chrysostomou, Giuliana Cosentino, M. R. Cunningham, K. Demyk, Emily Drabek-Maunder, Yasuo Doi, C. Eswaraiah, Edith Falgarone, O. Fehér, Helen Fraser, Per Friberg, G. Garay, J. X. Ge, Walter Gear, Jane Greaves, X. Guan, Lisa Harvey-Smith, Tetsuo Hasegawa, J. Hatchell, Yuxin He, C. Henkel, T. Hirota, W. Holland, A. Hughes, E. Jarken, Tae-Geun Ji, Izaskun Jimenez-Serra, Miju Kang, Koji S. Kawabata, Gwanjeong Kim, Jungha Kim, Jongsoo Kim, Shinyoung Kim, Bon-Chul Koo, Woojin Kwon, Yi-Jehng Kuan, K. M. Lacaille, Shih-Ping Lai, C. F. Lee, J.-E. Lee, Y.-U. Lee, Dalei Li, Hua-bai Li, N. Lo, John A. P. Lopez, Xing Lu, A-Ran Lyo, D. Mardones, A. Marston, P. McGehee, F. Meng, L. Montier, Julien Montillaud, T. Moore, O. Morata, Gerald H. Moriarty-Schieven, S. Ohashi, Soojong Pak, Geumsook Park, R. Paladini, Kate M Pattle, Gerardo Pech, V.-M. Pelkonen, K. Qiu, Zhi-Yuan Ren, John Richer, M. Saito, Takeshi Sakai, H. Shang, Hiroko Shinnaga, Dimitris Stamatellos, Ya-Wen Tang, Alessio Traficante, Charlotte Vastel, S. Viti, Andrew Walsh, Bingru Wang, Hongchi Wang, Junzhi Wang, D. Ward-Thompson, Anthony Whitworth, Ye Xu, J. Yang, Yao-Lun Yang, Lixia Yuan, A. Zavagno, Guoyin Zhang, H.-W. Zhang, Chenlin Zhou, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Pei Zuo, Chao Zhang

  DOI : 10.3847/1538-4365/AAA3DD

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Astronomy
  • #Continuum (design consultancy)
  • #Protein filament
  • #Outflow
  • #Planck
  • #Star formation
  • #Molecular cloud
  • #Spectral index
  • #Infrared dark cloud

All papers authored by
‘ Bon-Chul Koo ’ : 33

 • The TOP-SCOPE survey of Planck Galactic Cold Clumps : Survey overview and results of an exemplar source, PGCC G26.53+0.17

  2018/02
  ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES

  8.3 Impact Factor

  54 citations

  Tie Liu, Kee Tae Kim, Mika Juvela, Ke Wang, Ken’ichi Tatematsu, James Di Francesco, Sheng-Yuan Liu, Yuefang Wu, Mark Thompson, Gary Fuller, David Eden, Di Li, I. Ristorcelli, Sung-ju Kang, Yuxin Lin, D. Johnstone, J. H. He, Patrick M. Koch, Patricio Sanhueza, Sheng-Li Qin, Q. Zhang, N. Hirano, Paul F. Goldsmith, Neal J. Evans Ii, Glenn J. White, Minho Choi, Chang Won Lee, L. V. Toth, Steve Mairs, H.-W. Yi, Mengyao Tang, Archana Soam, Nicolas Peretto, Manash R. Samal, Michel Fich, Harriet Parsons, Jinghua Yuan, Chuan-Peng Zhang, Johanna Malinen, George J. Bendo, A. Rivera-Ingraham, Hong-Li Liu, Jan Wouterloot, Pak Shing Li, Lei Qian, Jonathan Rawlings, Mark G. Rawlings, Siyi Feng, Yuri Aikawa, S. Akhter, Dana Alina, Graham Bell, J.-P. Bernard, Andrew Blain, Rebeka Bőgner, L. Bronfman, D.-Y. Byun, Scott Chapman, Huei-Ru Chen, M. Chen, Wen-Ping Chen, X. Chen, Xuepeng Chen, A. Chrysostomou, Giuliana Cosentino, M. R. Cunningham, K. Demyk, Emily Drabek-Maunder, Yasuo Doi, C. Eswaraiah, Edith Falgarone, O. Fehér, Helen Fraser, Per Friberg, G. Garay, J. X. Ge, Walter Gear, Jane Greaves, X. Guan, Lisa Harvey-Smith, Tetsuo Hasegawa, J. Hatchell, Yuxin He, C. Henkel, T. Hirota, W. Holland, A. Hughes, E. Jarken, Tae-Geun Ji, Izaskun Jimenez-Serra, Miju Kang, Koji S. Kawabata, Gwanjeong Kim, Jungha Kim, Jongsoo Kim, Shinyoung Kim, Bon-Chul Koo, Woojin Kwon, Yi-Jehng Kuan, K. M. Lacaille, Shih-Ping Lai, C. F. Lee, J.-E. Lee, Y.-U. Lee, Dalei Li, Hua-bai Li, N. Lo, John A. P. Lopez, Xing Lu, A-Ran Lyo, D. Mardones, A. Marston, P. McGehee, F. Meng, L. Montier, Julien Montillaud, T. Moore, O. Morata, Gerald H. Moriarty-Schieven, S. Ohashi, Soojong Pak, Geumsook Park, R. Paladini, Kate M Pattle, Gerardo Pech, V.-M. Pelkonen, K. Qiu, Zhi-Yuan Ren, John Richer, M. Saito, Takeshi Sakai, H. Shang, Hiroko Shinnaga, Dimitris Stamatellos, Ya-Wen Tang, Alessio Traficante, Charlotte Vastel, S. Viti, Andrew Walsh, Bingru Wang, Hongchi Wang, Junzhi Wang, D. Ward-Thompson, Anthony Whitworth, Ye Xu, J. Yang, Yao-Lun Yang, Lixia Yuan, A. Zavagno, Guoyin Zhang, H.-W. Zhang, Chenlin Zhou, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Pei Zuo, Chao Zhang

  DOI : 10.3847/1538-4365/AAA3DD

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Astronomy
  • #Continuum (design consultancy)
  • #Protein filament
  • #Outflow
  • #Planck
  • #Star formation
  • #Molecular cloud
  • #Spectral index
  • #Infrared dark cloud

Related papers to
‘ Physics ‘ : 33

 • The TOP-SCOPE survey of Planck Galactic Cold Clumps : Survey overview and results of an exemplar source, PGCC G26.53+0.17

  2018/02
  ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES

  8.3 Impact Factor

  54 citations

  Tie Liu, Kee Tae Kim, Mika Juvela, Ke Wang, Ken’ichi Tatematsu, James Di Francesco, Sheng-Yuan Liu, Yuefang Wu, Mark Thompson, Gary Fuller, David Eden, Di Li, I. Ristorcelli, Sung-ju Kang, Yuxin Lin, D. Johnstone, J. H. He, Patrick M. Koch, Patricio Sanhueza, Sheng-Li Qin, Q. Zhang, N. Hirano, Paul F. Goldsmith, Neal J. Evans Ii, Glenn J. White, Minho Choi, Chang Won Lee, L. V. Toth, Steve Mairs, H.-W. Yi, Mengyao Tang, Archana Soam, Nicolas Peretto, Manash R. Samal, Michel Fich, Harriet Parsons, Jinghua Yuan, Chuan-Peng Zhang, Johanna Malinen, George J. Bendo, A. Rivera-Ingraham, Hong-Li Liu, Jan Wouterloot, Pak Shing Li, Lei Qian, Jonathan Rawlings, Mark G. Rawlings, Siyi Feng, Yuri Aikawa, S. Akhter, Dana Alina, Graham Bell, J.-P. Bernard, Andrew Blain, Rebeka Bőgner, L. Bronfman, D.-Y. Byun, Scott Chapman, Huei-Ru Chen, M. Chen, Wen-Ping Chen, X. Chen, Xuepeng Chen, A. Chrysostomou, Giuliana Cosentino, M. R. Cunningham, K. Demyk, Emily Drabek-Maunder, Yasuo Doi, C. Eswaraiah, Edith Falgarone, O. Fehér, Helen Fraser, Per Friberg, G. Garay, J. X. Ge, Walter Gear, Jane Greaves, X. Guan, Lisa Harvey-Smith, Tetsuo Hasegawa, J. Hatchell, Yuxin He, C. Henkel, T. Hirota, W. Holland, A. Hughes, E. Jarken, Tae-Geun Ji, Izaskun Jimenez-Serra, Miju Kang, Koji S. Kawabata, Gwanjeong Kim, Jungha Kim, Jongsoo Kim, Shinyoung Kim, Bon-Chul Koo, Woojin Kwon, Yi-Jehng Kuan, K. M. Lacaille, Shih-Ping Lai, C. F. Lee, J.-E. Lee, Y.-U. Lee, Dalei Li, Hua-bai Li, N. Lo, John A. P. Lopez, Xing Lu, A-Ran Lyo, D. Mardones, A. Marston, P. McGehee, F. Meng, L. Montier, Julien Montillaud, T. Moore, O. Morata, Gerald H. Moriarty-Schieven, S. Ohashi, Soojong Pak, Geumsook Park, R. Paladini, Kate M Pattle, Gerardo Pech, V.-M. Pelkonen, K. Qiu, Zhi-Yuan Ren, John Richer, M. Saito, Takeshi Sakai, H. Shang, Hiroko Shinnaga, Dimitris Stamatellos, Ya-Wen Tang, Alessio Traficante, Charlotte Vastel, S. Viti, Andrew Walsh, Bingru Wang, Hongchi Wang, Junzhi Wang, D. Ward-Thompson, Anthony Whitworth, Ye Xu, J. Yang, Yao-Lun Yang, Lixia Yuan, A. Zavagno, Guoyin Zhang, H.-W. Zhang, Chenlin Zhou, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Pei Zuo, Chao Zhang

  DOI : 10.3847/1538-4365/AAA3DD

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Astronomy
  • #Continuum (design consultancy)
  • #Protein filament
  • #Outflow
  • #Planck
  • #Star formation
  • #Molecular cloud
  • #Spectral index
  • #Infrared dark cloud
 • Extended H2 emission line sources from UWISH2

  2015/12
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY

  5.0 Impact Factor

  37 citations

  Dirk Froebrich, S. V. Makin, Chris J. Davis, T. M. Gledhill, Yongjung Kim, Bon-Chul Koo, J. Rowles, J. Eislöffel, J. Nicholas, Jae-Joon Lee, J. Williamson, A. S. M. Buckner

  DOI : 10.1093/MNRAS/STV1729

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Full paper
  • #Emission spectrum
  • #Entire appendix

Get access to
Contact information

Log in

All papers authored by
‘ Bon-Chul Koo ’ : 33

 • The TOP-SCOPE survey of Planck Galactic Cold Clumps : Survey overview and results of an exemplar source, PGCC G26.53+0.17

  2018/02
  ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES

  8.3 Impact Factor

  54 citations

  Tie Liu, Kee Tae Kim, Mika Juvela, Ke Wang, Ken’ichi Tatematsu, James Di Francesco, Sheng-Yuan Liu, Yuefang Wu, Mark Thompson, Gary Fuller, David Eden, Di Li, I. Ristorcelli, Sung-ju Kang, Yuxin Lin, D. Johnstone, J. H. He, Patrick M. Koch, Patricio Sanhueza, Sheng-Li Qin, Q. Zhang, N. Hirano, Paul F. Goldsmith, Neal J. Evans Ii, Glenn J. White, Minho Choi, Chang Won Lee, L. V. Toth, Steve Mairs, H.-W. Yi, Mengyao Tang, Archana Soam, Nicolas Peretto, Manash R. Samal, Michel Fich, Harriet Parsons, Jinghua Yuan, Chuan-Peng Zhang, Johanna Malinen, George J. Bendo, A. Rivera-Ingraham, Hong-Li Liu, Jan Wouterloot, Pak Shing Li, Lei Qian, Jonathan Rawlings, Mark G. Rawlings, Siyi Feng, Yuri Aikawa, S. Akhter, Dana Alina, Graham Bell, J.-P. Bernard, Andrew Blain, Rebeka Bőgner, L. Bronfman, D.-Y. Byun, Scott Chapman, Huei-Ru Chen, M. Chen, Wen-Ping Chen, X. Chen, Xuepeng Chen, A. Chrysostomou, Giuliana Cosentino, M. R. Cunningham, K. Demyk, Emily Drabek-Maunder, Yasuo Doi, C. Eswaraiah, Edith Falgarone, O. Fehér, Helen Fraser, Per Friberg, G. Garay, J. X. Ge, Walter Gear, Jane Greaves, X. Guan, Lisa Harvey-Smith, Tetsuo Hasegawa, J. Hatchell, Yuxin He, C. Henkel, T. Hirota, W. Holland, A. Hughes, E. Jarken, Tae-Geun Ji, Izaskun Jimenez-Serra, Miju Kang, Koji S. Kawabata, Gwanjeong Kim, Jungha Kim, Jongsoo Kim, Shinyoung Kim, Bon-Chul Koo, Woojin Kwon, Yi-Jehng Kuan, K. M. Lacaille, Shih-Ping Lai, C. F. Lee, J.-E. Lee, Y.-U. Lee, Dalei Li, Hua-bai Li, N. Lo, John A. P. Lopez, Xing Lu, A-Ran Lyo, D. Mardones, A. Marston, P. McGehee, F. Meng, L. Montier, Julien Montillaud, T. Moore, O. Morata, Gerald H. Moriarty-Schieven, S. Ohashi, Soojong Pak, Geumsook Park, R. Paladini, Kate M Pattle, Gerardo Pech, V.-M. Pelkonen, K. Qiu, Zhi-Yuan Ren, John Richer, M. Saito, Takeshi Sakai, H. Shang, Hiroko Shinnaga, Dimitris Stamatellos, Ya-Wen Tang, Alessio Traficante, Charlotte Vastel, S. Viti, Andrew Walsh, Bingru Wang, Hongchi Wang, Junzhi Wang, D. Ward-Thompson, Anthony Whitworth, Ye Xu, J. Yang, Yao-Lun Yang, Lixia Yuan, A. Zavagno, Guoyin Zhang, H.-W. Zhang, Chenlin Zhou, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Pei Zuo, Chao Zhang

  DOI : 10.3847/1538-4365/AAA3DD

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Astronomy
  • #Continuum (design consultancy)
  • #Protein filament
  • #Outflow
  • #Planck
  • #Star formation
  • #Molecular cloud
  • #Spectral index
  • #Infrared dark cloud
 • Extended H2 emission line sources from UWISH2

  2015/12
  MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY

  5.0 Impact Factor

  37 citations

  Dirk Froebrich, S. V. Makin, Chris J. Davis, T. M. Gledhill, Yongjung Kim, Bon-Chul Koo, J. Rowles, J. Eislöffel, J. Nicholas, Jae-Joon Lee, J. Williamson, A. S. M. Buckner

  DOI : 10.1093/MNRAS/STV1729

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Full paper
  • #Emission spectrum
  • #Entire appendix

Get access to Contact information

Log in
scholarship

Are you Thesis Advisor?
Register and Get Benefits from PhD.GO!

Learn more

Blog

Learn more about scholarship of
Seoul National University

Learn more