Masateru Ishiguro

Masateru Ishiguro

Seoul National University

Associate Professor

Department of Physics and Astronomy

Research Area

 • #Physics
 • #Asteroid
 • #Astrophysics
 • #Astronomy
 • #Albedo
 • #Comet
 • #Infrared
 • #Astrobiology
 • #Meteoroid
 • #Sextant (astronomical)

Get access to
Contact information

Log in

Related papers to
‘ Physics ‘ : 20

 • Optical Properties of (162173) 1999 JU3: In Preparation for the JAXA Hayabusa 2 Sample Return Mission

  2014/08

  38 citations

  Masateru Ishiguro, Daisuke Kuroda, Sunao Hasegawa, Myung-Jin Kim, Young-Jun Choi, Nicholas Moskovitz, Shinsuke Abe, Kang-Sian Pan, Jun Takahashi, Yuhei Takagi, Akira Arai, Noritaka Tokimasa, Henry H. Hsieh, Joanna E. Thomas-Osip, David J. Osip, Masanao Abe, Makoto Yoshikawa, Seitaro Urakawa, Hidekazu Hanayama, Tomohiko Sekiguchi, Kohei Wada, Takahiro Sumi, Paul J. Tristram, Kei Furusawa, Fumio Abe, Akihiko Fukui, Takahiro Nagayama, Dhanraj S. Warjurkar, Arne Rau, Jochen Greiner, Patricia Schady, Fabian Knust, Fumihiko Usui, Thomas G. Müller

  DOI : 10.1088/0004-637X/792/1/74

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Amplitude
  • #Photometry (optics)
  • #Albedo
  • #Asteroid
  • #Absolute magnitude
  • #Geometric albedo
  • #Bond albedo
  • #Hapke parameters

All papers authored by
‘ Masateru Ishiguro ’ : 22

 • Highly porous nature of a primitive asteroid revealed by thermal imaging

  2020/03
  NATURE

  50.0 Impact Factor

  39 citations

  Tatsuaki Okada, Tetsuya Fukuhara, S. Tanaka, Makoto Taguchi, Takehiko Arai, Hiroki Senshu, Naoya Sakatani, Yuri Shimaki, Hirohide Demura, Yoshiko Ogawa, Kentaro Suko, Tomohiko Sekiguchi, Toru Kouyama, Jun Takita, Tsuneo Matsunaga, Takeshi Imamura, Takehiko Wada, Sunao Hasegawa, Jörn Helbert, Thomas G Müller, Axel Hagermann, Jens Biele, M. Grott, Maximilian Hamm, M. Delbó, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Yukio Yamamoto, Seiji Sugita, Noriyuki Namiki, Kohei Kitazato, Masahiko Arakawa, Shogo Tachibana, Hitoshi Ikeda, Masateru Ishiguro, Koji Wada, Chikatoshi Honda, Rie Honda, Yoshiaki Ishihara, Koji Matsumoto, Moe Matsuoka, Tatsuhiro Michikami, Akira Miura, Tomokatsu Morota, Hirotomo Noda, Rina Noguchi, Kazunori Ogawa, Kei Shirai, E. Tatsumi, Hikaru Yabuta, Yasuhiro Yokota, Manabu Yamada, Masanao Abe, Masahiko Hayakawa, Takahiro Iwata, Masanobu Ozaki, Hajime Yano, Satoshi Hosoda, Osamu Mori, Hirotaka Sawada, Takanobu Shimada, Hiroshi Takeuchi, Ryudo Tsukizaki, Atsushi Fujii, Chikako Hirose, Shota Kikuchi, Yuya Mimasu, Naoko Ogawa, Go Ono, Tadateru Takahashi, Yuto Takei, Tomohiro Yamaguchi, Kent Yoshikawa, Fuyuto Terui, Takanao Saiki, Satoru Nakazawa, Makoto Yoshikawa, Sei-ichiro Watanabe, Yuichi Tsuda

  DOI : 10.1038/S41586-020-2102-6

  • #Philosophy
  • #Humanities
  • #Highly porous

Related papers to
‘ Physics ‘ : 20

 • Optical Properties of (162173) 1999 JU3: In Preparation for the JAXA Hayabusa 2 Sample Return Mission

  2014/08
  THE ASTROPHYSICAL JOURNAL

  38 citations

  Masateru Ishiguro, Daisuke Kuroda, Sunao Hasegawa, Myung-Jin Kim, Young-Jun Choi, Nicholas Moskovitz, Shinsuke Abe, Kang-Sian Pan, Jun Takahashi, Yuhei Takagi, Akira Arai, Noritaka Tokimasa, Henry H. Hsieh, Joanna E. Thomas-Osip, David J. Osip, Masanao Abe, Makoto Yoshikawa, Seitaro Urakawa, Hidekazu Hanayama, Tomohiko Sekiguchi, Kohei Wada, Takahiro Sumi, Paul J. Tristram, Kei Furusawa, Fumio Abe, Akihiko Fukui, Takahiro Nagayama, Dhanraj S. Warjurkar, Arne Rau, Jochen Greiner, Patricia Schady, Fabian Knust, Fumihiko Usui, Thomas G. Müller

  DOI : 10.1088/0004-637X/792/1/74

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Amplitude
  • #Photometry (optics)
  • #Albedo
  • #Asteroid
  • #Absolute magnitude
  • #Geometric albedo
  • #Bond albedo
  • #Hapke parameters
 • Extremely strong polarization of an active asteroid (3200) Phaethon

  2018/06
  NATURE COMMUNICATIONS

  12.1 Impact Factor

  30 citations

  Takashi Ito, Masateru Ishiguro, Tomoko Arai, Masataka Imai, Tomohiko Sekiguchi, Yoonsoo P. Bach, Yuna G. Kwon, Masanori Kobayashi, Ryo Ishimaru, Hiroyuki Naito, Makoto Watanabe, Kiyoshi Kuramoto

  DOI : 10.1038/S41467-018-04727-2

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Polarization (waves)
  • #Eccentricity (behavior)
  • #Asteroid
  • #Phaeton
  • #Linear polarization
  • #Absolute magnitude
  • #Geometric albedo
  • #Parent body

Get access to
Contact information

Log in

All papers authored by
‘ Masateru Ishiguro ’ : 22

 • Highly porous nature of a primitive asteroid revealed by thermal imaging

  2020/03
  NATURE

  50.0 Impact Factor

  39 citations

  Tatsuaki Okada, Tetsuya Fukuhara, S. Tanaka, Makoto Taguchi, Takehiko Arai, Hiroki Senshu, Naoya Sakatani, Yuri Shimaki, Hirohide Demura, Yoshiko Ogawa, Kentaro Suko, Tomohiko Sekiguchi, Toru Kouyama, Jun Takita, Tsuneo Matsunaga, Takeshi Imamura, Takehiko Wada, Sunao Hasegawa, Jörn Helbert, Thomas G Müller, Axel Hagermann, Jens Biele, M. Grott, Maximilian Hamm, M. Delbó, Naru Hirata, Naoyuki Hirata, Yukio Yamamoto, Seiji Sugita, Noriyuki Namiki, Kohei Kitazato, Masahiko Arakawa, Shogo Tachibana, Hitoshi Ikeda, Masateru Ishiguro, Koji Wada, Chikatoshi Honda, Rie Honda, Yoshiaki Ishihara, Koji Matsumoto, Moe Matsuoka, Tatsuhiro Michikami, Akira Miura, Tomokatsu Morota, Hirotomo Noda, Rina Noguchi, Kazunori Ogawa, Kei Shirai, E. Tatsumi, Hikaru Yabuta, Yasuhiro Yokota, Manabu Yamada, Masanao Abe, Masahiko Hayakawa, Takahiro Iwata, Masanobu Ozaki, Hajime Yano, Satoshi Hosoda, Osamu Mori, Hirotaka Sawada, Takanobu Shimada, Hiroshi Takeuchi, Ryudo Tsukizaki, Atsushi Fujii, Chikako Hirose, Shota Kikuchi, Yuya Mimasu, Naoko Ogawa, Go Ono, Tadateru Takahashi, Yuto Takei, Tomohiro Yamaguchi, Kent Yoshikawa, Fuyuto Terui, Takanao Saiki, Satoru Nakazawa, Makoto Yoshikawa, Sei-ichiro Watanabe, Yuichi Tsuda

  DOI : 10.1038/S41586-020-2102-6

  • #Philosophy
  • #Humanities
  • #Highly porous
 • Optical Properties of (162173) 1999 JU3: In Preparation for the JAXA Hayabusa 2 Sample Return Mission

  2014/08
  THE ASTROPHYSICAL JOURNAL

  38 citations

  Masateru Ishiguro, Daisuke Kuroda, Sunao Hasegawa, Myung-Jin Kim, Young-Jun Choi, Nicholas Moskovitz, Shinsuke Abe, Kang-Sian Pan, Jun Takahashi, Yuhei Takagi, Akira Arai, Noritaka Tokimasa, Henry H. Hsieh, Joanna E. Thomas-Osip, David J. Osip, Masanao Abe, Makoto Yoshikawa, Seitaro Urakawa, Hidekazu Hanayama, Tomohiko Sekiguchi, Kohei Wada, Takahiro Sumi, Paul J. Tristram, Kei Furusawa, Fumio Abe, Akihiko Fukui, Takahiro Nagayama, Dhanraj S. Warjurkar, Arne Rau, Jochen Greiner, Patricia Schady, Fabian Knust, Fumihiko Usui, Thomas G. Müller

  DOI : 10.1088/0004-637X/792/1/74

  • #Physics
  • #Astrophysics
  • #Amplitude
  • #Photometry (optics)
  • #Albedo
  • #Asteroid
  • #Absolute magnitude
  • #Geometric albedo
  • #Bond albedo
  • #Hapke parameters

Get access to Contact information

Log in
scholarship

Are you Thesis Advisor?
Register and Get Benefits from PhD.GO!

Learn more

Blog

Learn more about scholarship of
Seoul National University

Learn more